Les cinq doigts de la main en langue nufi (fe'efe'e): Ntúmbō mǎ

0
609
Les cinq doigts de la main en langue nufi (fe'efe'e): Ntúmbō mǎ

Ntúmbō mǎ

1. Tūpō ndāmɑ̀
2.Tūpō nsìèzʉ̀’/Tūpō ndɑ̀’sì
3. Tūpō cìcàh
4. Tūpókwā’
5. Mēnìá’ tūpō

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here